Neváhejte se nezávazně informovat na info@interdata.cz nebo pomocí formuláře

 • připojení v pásmech 2,4GHz a 5GHz (podle lokality)
 • základní konfigurace jednoho zařízení (domácí wifi router, nebo PC) v ceně instalace
 • časově neomezené připojení
 • měsíční fakturace, výhradně elektronickou formou
 • on-line statistika přenesených dat na www stránkách

Pro firemní klientelu jsou určeny individuální tarify sestavené na míru podle potřeb zákazníka. Zákazníky požadující nadstandardní služby a vysokou dostupnost lze připojit v pásmu 10 GHz.

technické parametry

B1 Mikro 256k

B2 Mini 2048/512

B3 Home 4/2

inzerovaná (tj. maximální) rychlost
(download/upload)

256/128 Kbit/s

2048/512 Kbit/s

4/2 Mbit/s

běžně dostupná rychlost
(download/upload)

154/77 Kbit/s 1229/307 Kbit/s 2457/1229 Kbis/s

minimální rychlost
(download/upload)

76/39 Kbit/s

615/155 Kbit/s

1230/615 Kbit/s

veřejná IP

ne

za příplatek

za příplatek

cena

viz poznámka

199,00 Kč

333,00 Kč

B1 Mikro 256 :

Minimální verze připojení pro občasné použití nenáročného uživatele. Vhodná pro 1-2 současně připojená zařízení (PC, notebook, tablet apod.).

 Vhodná pro :

 • základní prohlížení www stránek, čtení zpráv
 • základní práci s e-mailem (bez velkých příloh), Facebook, ICQ atd.
 • VoIP telefon (při telefonování se doporučuje nepoužívat ostatní připojená zařízení)

Stahování větších datových objemů (hudba, videa...) funguje, ale trvá delší dobu. Při omezení kvality (nižší datový tok) je tarif částečně použitelný i pro přehrávání multimediálního obsahu. Přijímací zařízení je vždy v majetku zákazníka.

Varianty :

platba předem na 12 měsíců.............. 900,- Kč s DPH
platba předem na 6 měsíců................ 510,- Kč s DPH

Služba je účtována paušálně, je pouze na vůli účastníka, zda službu využívá nebo ne. U tohoto tarifu nejsou poskytovány žádné další služby (e-mailová schránka, veřejná IP adresa apod.)!

 

B2 Mini 2048/512 :

Tento tarif je určen pro nenáročné uživatele, kteří chtějí využívat Internet pro prohlížení WWW stránek, stahování a odesílání emailů, chatovaní a také pro telefonování přes Internet. Rychlost připojení je spravedlivě rozdělena mezi max. 4 uživatele, kteří jsou současně připojeni do sítě Internet.

 

B3 Home 4/2 :

Tarif s agregací 1:5 je určen pro uživatele s vyššími nároky na rychlost připojení. Při slabém vytížení internetové konektivity je rychlost dynamicky navyšována až na 5 Mbps směrem k zákazníkovi a 3 Mbps směrem od zákazníka.

Technické parametry

G1 Home 6/2

G2 Home 8/2

G3 Home 10/4

inzerovaná (tj. maximální) rychlost
(download/upload)

6/2 Mbit/s
(6144/2048 Kbit/s)

8/2 Mbit/s
(8192/2048 Kbit/s)

10/4 Mbit/s
(10240/4096 Kbit/s)

běžně dostupná rychlost
(download/upload)

3686/1229 Kbit/s 4916/1229 Kbit/s 6144/2458 Kbis/s

minimální rychlost
(download/upload)

2048/683 Kbit/s

2730/683 Kbit/s

3414/1366 Kbit/s

Veřejná IP

za příplatek

za příplatek

za příplatek

cena

385,00 Kč

426,00 Kč

496,00 Kč

Aktivace tarifů G1, G2 a G3 je možná pouze v některých lokalitách (dostupnost na dotaz)

G3 Home 10/4: Při slabém vytížení internetové konektivity je rychlost dynamicky navyšována až na 15 Mbps směrem k zákazníkovi a 6 Mbps směrem od zákazníka.

Podmínky připojení :

Faktura bude vystavena na začátku každého měsíce a bude odeslána zákazníkovi v elektronické formě e-mailem. Platba musí být doručena na účet poskytovatele nejpozději do 10. dne v měsíci, proto je vhodné zřídit si buď trvalý příkaz, nebo svolení k inkasu. Pokud nebude faktura včas zaplacena, obdrží zákazník připomenutí na svoji e-mailovou adresu a/nebo SMSku na kontaktní tlf. číslo. V případě že nedojde k úhradě ani do 21. dne v měsíci, systém následující den automaticky deaktivuje poskytování služeb. Opětovná aktivace je možná až po úhradě dlužné částky a zaplacení reaktivačního poplatku dle ceníku.

Z důvodu snahy o omezování rozesílání nevyžádané pošty z naší sítě, je v odchozím směru blokován provoz na port 25 cizích SMTP serverů. Výjimku má pouze náš poštovní server smtp.interdata.cz a zákazníci s vlastní veřejnou IP adresou.

Změna tarifu je možná za následujcích podmínek :

 • Zákazník má řádně zaplacené faktury za všechny dosud poskytnuté služby.
 • O změnu tarifu lze požádat kdykoliv, změna na nový tarif bude provedena na začátku příštího měsíce. V mimořádných případech a po dohodě se zákazníkem může být změna provedena kdykoliv.
 • Zákazník musí mít vlastní přijímací zařízení. Pokud zatím žádné zařízení nevlastní, může si pořídit (po konzultaci s našimi techniky) zařízení zcela nové podle aktuální nabídky s přihlédnutím k místním příjmovým podmínkám, nebo si stávající zařízení odkoupit za zůstatkovou cenu - ta bude, vzhledem k různým  používaným typům zařízení, sdělena individuálně na dotaz.

Ceny jsou platné od 1.5.2016

další položky v ceníku

zaslání faktury elektronicky ZDARMA
zaslání dokumentu v klasické papírové podobě Vyhotovení tištěného vyúčtování (nebo jiného dokumentu) na základě dodatečného požadavku zákazníka (bez opravy údajů) 40 Kč / A4
změna tech.specifikace na přání zákazníka (změna hesla, uživ.jména) 75 Kč
veřejná IP adresa 99 Kč / měs.
Pronájem samostatné e-mailové schránky (uživatelé s ADSL připojením, nebo tarifem B1 Mikro) 944 Kč / 12 měs.
další e-mail (v rámci jednoho uživatele) - paušální poplatek 30 Kč / měs.
přechod na vyšší tarif ZDARMA
přechod na nižší tarif 200 Kč
změna smluvních stran na přání zákazníka 200 Kč
pozastavení poskytování služeb na vlastní žádost přerušení poskytování služeb je možné na dobu 2 - 6 měsíců a lze provést jednou ročně 100 Kč
 
dohledání chybně označené platby (chybně zadaný, nebo neuvedený VS) 50 Kč
1. upomínka zaslaná elektronicky (e-mail/SMS) ZDARMA
2. upomínka zaslaná písemně na adresu uživatele po 14 dnech po splatnosti 60 Kč
3. upomínka zaslaná písemně na adresu uživatele po 21 dnech po splatnosti 95 Kč
znovuaktivace po odpojení z důvodu neuhrazených faktur  250 Kč
  

Zřizovací poplatek

Platí se jednorázově při zřízení internetového připojení u zákazníka. Poplatek zahrnuje přijímací zařízení*, jeho konfiguraci a zaměření na vysílací bod poskytovatele, jeden průraz zdi do tl. 60 cm, 10m UTP kabelu, předvedení funkčnosti, konfiguraci 1 zařízení zákazníka (tablet, mobil, PC, domácí wifi), dopravu technika. Poplatek NEZAHRNUJE anténní držák, údržbu PC a jeho případné odvirování !!!

* cena zařízení může být stanovena individuálně při nestandartních příjmových podmínkách, nebo při připojení na větší vzdálenost

aktivace služby na dobu neurčitou (zákazník má vlastní zařízení i datové rozvody)

99 Kč

aktivace služby se závazkem 24 měsíců (zvýhodněná cena pro tarify G1, G2, G3)

699 Kč

aktivace služby se závazkem 12 měsíců (zvýhodněná cena pro tarify G1, G2, G3)

1499 Kč

aktivace služby bez smluvního závazku (nebo pro tarify B1 - B3)

2500 Kč
 

Okamžitý servisní zásah formou vzdáleného připojení pomocí sw. AnyDesk (účtuje se každá započatá 1/4 hodina)

150 Kč / 15 min

V případě dalších požadavků na servisní a softwarové práce bude zákazníkovi účována běžná sazba 550 Kč/hod. s DPH (účtuje se každá započatá půlhodina)

 
   
domácí wifi router vhodný pro připojení tabletů, telefonů, notebooků 605 Kč
příplatek za servisní zásah do 12 hodin smluvní cena
doprava na území města Rumburka zdarma
doprava mimo území města Rumburka 8 Kč / km

Staré tarify zůstávají stále v platnosti, ale již nebudou zákazníkům nabízeny, ani aktivovány.

Výše uvedené ceny jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace poskytovaných služeb.